پایه

پیشرفته

حرفه‌ای

اسوشیِت

افیلیت

پارتنر

رایگان
45 هزار ت
خرید اشتراک
60 هزار ت
خرید اشتراک
درخواست کنید
ثبت درخواست
درخواست کنید
ثبت درخواست
درخواست کنید
ثبت درخواست
ریکپ ماهیانه
زمان تسویه حساب از کیف پول تومانی 4 تا 29 روز 4 تا 29 روز 4 تا 29 روز 3 تا 26 روز 2 تا 25 روز 2 تا 22 روز
زمان تسویه حساب از کیف پول دلاری 7 تا 32 روز 7 تا 32 روز 7 تا 32 روز 6 تا 29 روز 6 تا 29 روز 5 تا 25 روز
اولیت درخواست های تسویه معمولی معمولی معمولی معمولی اولویت دوم اولویت اول
کیف پول دلاری
کیف پول رمزارز
کیف پول تومانی
واحد های دونیت ارزی USD USD , EUR , GBP USD , EUR , GBP , PLN USD , EUR , GBP , PLN , CAD , AUD USD , EUR , PLN , AUD , BRL , CAD , CNY , CZK , DKK , HKD , HUF , JPY , MYR , MXN , TWD , NZD , NOK , PHP , GBP , SGD , SEK , CHF , THB
واحد های دونیت رمزارز USDT , USDT_BSC , USDT_TRX USDT , USDT_BSC , USDT_TRX USDT , USDT_BSC , USDT_TRX
روش های پرداخت با کارت CARD CARD همه همه همه همه
حداکثر دونیت ارزی 15 20 30 50 75
حداکثر دونیت رمزارز به دلار 150 300 500
حداکثر دونیت تومانی 500,000 5,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
تغییر توضیحات درگاه
قرار دادن لینک شبکه های اجتماعی درگاه
تغییر رنگ پس زمینه درگاه
تغییر تصاویر پس زمینه درگاه
نمایش هدف در درگاه
نمایش لیست حامیان در درگاه
نمایش صفحه انتخاب واحد پولی بدون ورود به درگاه (در صورت فعال بودن کیف پول)
استفاده از کنترل پنل استریم
حمایت مستقیم از خیریه
قابلیت سانسور کلمات زشت
گزینه پذیرفتن قوانین برای حمایت کنندگان
تایید تلفنی حمایت ها
درآمد از تبلیغات درگاه
درآمد از اسپانسرشیپ ها
تسویه خودکار صرافی
پرداخت ارز در صرافی و تبدیل
استفاده از پرداخت یار ها
نمایش استریم در قسمت بالایی ریمیت هاب
استفاده از API های ریمیت
بدون نیاز به تمدید اشتراک
استفاده از ابزار هشدار رویداد جدید
تعداد شرط ها برای ابزار هشدار حمایت جدید 0 5 50 50 1000 1000
ارسال شکلک همراه با دونیت و استفاده از شکلک های پیش فرض
تعداد شکلک های قابل تعریف 0 10 50 50 50 50
امکان تعریف شکلک های اختصاصی یا تغییر تنظیمات شکلک های پیش فرض
ارسال وویس همراه با دونیت
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: محتوای تصویری پشت زمینه مشخصات
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: محتوای تصویری بقیه موقعیت های هشدار
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: صدای هشدار
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: زمان نمایش هشدار
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: میزان تاخیر ورود مشخصات حمایت
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: نمایش داده شدن یا نشدن توضیحات حمایت
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: محدود کردن ارتفاع و عرض محتوای تصویری
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: تنظیمات ظاهری
استفاده از قابلیت تبدیل متن به گفتار و تنظیمات اصلی آن
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هشدار رویداد جدید: سفارشی سازی صدای گوینده
ذخیره شدن فایل های متن به گفتار جهت صرفه جویی در مصرف کلمات آریانا
مشاهده امار دقیق میزان استفاده از تبدیل متن به گفتار
استفاده از ابزار هدف
سفارشی سازی تنظیمات ابزار هدف: همه تنظیمات
استفاده از ابزار های برچسب
سفارشی سازی تنظیمات ابزار برچسب های استریم: همه تنظیمات
استفاده از ابزار های لیست عمودی
سفارشی سازی تنظیمات ابزار لیست های عمودی: همه تنظیمات
استفاده از ابزار های لیست افقی
سفارشی سازی تنظیمات ابزار لیست های افقی: همه تنظیمات
استفاده از ابزار های لیست ثابت
سفارشی سازی تنظیمات ابزار لیست های ثابت: همه تنظیمات
استفاده از ابزار لیست نوبتی حمایت ها
سفارشی سازی تنظیمات ابزار لیست نوبتی حمایت ها: همه تنظیمات
تعداد حالت قابل تعریف برای ابزار لیست نوبتی حمایت ها 0 3 5 10 10 10
استفاده از زمان سنج و دسترسی به تنظیمات اصلی آنها
سفارشی سازی تنظیمات ابزار تایمر پایان استریم: همه تنظیمات
استفاده از ابزار ثانیه شمار و دسترسی به تنظیمات اصلی آنها
سفارشی سازی تنظیمات ابزار ثانیه شمار: همه تنظیمات
استفاده از ابزار چت روی استریم
سفارشی سازی تنظیمات چت روی استریم: همه تنظیمات
امکان تعریف Custom CSS برای همه ابزار ها
امکان تعریف Custom JS برای همه ابزار ها
استفاده از ابزار های استریم المنتز
ارتباط مستقیم با تیم ریمیت