با استفاده از API های ریمیت میتوانید آمار های مختلف مربوط به حساب ریمیت خود را دریافت کنید و با استفاده از آنها ابزار ها و برنامه های اختصاصی خود را ایجاد کنید.
برای دسترسی به API ها نیاز به یک API Token هست. API Token اختصاصی هر کاربر در بخش 'متفرقه' در صفحه 'تنظیمات' در پنل کاربری نوشته شده است.
پاسخ دریافت شده از API Endpoint ها در هر حالت بصورت JSON خواهد بود و متد دسترسی به Endpoint ها GET است.
لیست API Endpoint های موجود:

برای سوالات، مشکلات یا پیشنهادات خود از طریق پشتیبانی با ما در تماس باشید.